Memoirs Of A Geisha & Jigiliaa

March 14, 2009 at 10:13 am (Daily life, Personal Experience)

memoirs1

Baa inke Emrouz 24 esfand-e 1387-e…vali bouye bahaar chand rouzi haast ke tehraan ro bardaashte va hame dar hale BODO VAADO o tadaarokaat-e eid o sofre-ye haftsin hastand…va khob ghashan-tar az hamejaa in GOL foroushi-haa hastand ke KOLI maahi-haaye rango vaarang ro gozaashtan dame maghaaze-haashoun ke dele man yeki ro bebaran…harchand bazi-haashoun SADAFo LAAK POSHT ham daaran vali khob MAAHI GOLI yechize digast…bekhosous age be BAANAMAKI-e GOOLI-e man baashe ;)…Hameye inaaro fogtam taa beresam be MOZOU-ye JIGILI-aa…

JIGILI-aa 3 taa maahie siaahe cheshm teleskopi hastan ke emsaal BELAKHARE baraaye khodam kharidam( chand sale hasrate in maahi-haa be delem mounde boud…avalan chon SIAAH hastan o maamaan doust nadaare…va bad ham chon cheshmaashoun GHOLOMBAST )…raasti taa yaadam narafte ESLAAH konam esme inaa cheshm teleskopi nist tou internet peidaa kardam ke beheshoun migan “ MAAHI TALAAYI-e ZANGAARI yaa SIAAH “…vali az unjaayi ke harekaate tondo rizo baanamaki daaran hamkaaram esmeshoun ro gozaasht JIGILI…va chon 3 taa hastan mishan JIGILI-aa…

Nemidounam cheraa in 3taa mano yaade filme “Memoirs Of A Geisha” mindaazan…Un harekaate mozoune aaroumo rizo negaah-haaye zir cheshmi…shaayad JIGILIaa vaaghan JAAPONI baashan…

2 Comments

  1. amir said,

    filmi k gofti ro didam.esmi ham k gozashti behsh miyad.ama mahiya k cheshme kuk baz nashode nadaran.mahiya cheshm doroshtan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: