Goush-e Shenavaa

July 10, 2009 at 6:29 pm (Daily life, gold fish, Personal Experience)

headache

MAN NEMIFAHMAM cheraa vaghti be bozorgtar-haa chizi migi (chon denet kame)aslan ahamiat nemidan va baainke harfet manteghie BAAZ ham kaare khodeshoun ro mikonan…

emrouz maa sam paashi daashtim va BAA VOJOUDE esraar-haaye man ke inaa gonaah daaran dirtar biaam khoune va LAA’aghal kami moraa’ate haale 3 taa maahie man ro ham bokonin..TEBGHEmamoul hich kas na goush daad na AHAMIAT…alaan ke sa’at 11 shabe haale JIGILI-AA aslan khoub nist va tahe aab raftan va tekoun nemikhoran…badtar az hame ine ke HAALAA maamaan khaanoum daare miaad MAASMAALI-e GANDI ke zade…va MASALN delesh baraaye inaa daare misouze…ham dare baalkon ro baaz karde baraashoun ham borde dame panjare gozaashtateshoun ke haaleshoun khoub she 😦 …omidvaaram chizishoun nashe…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: