یادگار دوست

July 25, 2009 at 6:46 am (poem moem)

از دوست به یادگار دردی دارم . . .

ای دوست قبولام کن وجان ام بستان

مستام کنو از هر دو جهانام بستان

با هر چه دلام قرار گیرد بی تو

آتش به من اندر زن و جانام بستان

ای زندگی تن و توانام همه تو

جانی و دلی، ای دل و جانام همه تو

تو هستی من شدی از آنی همه من

من نیست شدم در تو، از آنام همه تو

باز آی که تا به خود نیازم بینی

بیداری شبهای درازم بینی

نی نی غلطام که خود فراق تو مرا

کی زنده رها کند که بازم بینی. . .

هر روز دلام در غم تو زارتر است

وز من دل بیرحم تو بیزارتر است

بگذاشتیم، غم تو مگذاشت مرا

حقا که غمات از تو وفادارتر است

برمن در وصل بسته میدارد دوست

دل را بر ما شکسته میخواهد دوست

زین پس من و دلْشکستگی بر در او

چون دوست، دلِ شکسته میدارد دوست

دلتنگام و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی

آنچ از غم هجران تو بر جان من است

ای نور دل و دیده و جانام، چونی؟

وی آرزوی هر دو جهانام، چونی؟

من بی لب لعل تو چنانام که مپرس

تو بی رخ زرد من ندانم چونی. . .

من درد تو را زدست آسان ندهم

دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم

کان درد به صد هزار درمان ندهم

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد

بیچاره دلم در غم بسیار افتاد

بسیار فتاده بود اندر غم عشق

اما نه چنین زار که این بار افتاد

سودای تو را بهانه ای بس باشد

مدهوش تو را ترانه ای بس باشد

در کشتن ما چه می زنی تیغ جفا

ما را سر تازیانه ای بس باشد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: