یادگرفته ام که:

September 21, 2009 at 6:26 am (Daily life, NICE TEXT)


3-monkeys

1- با”احمق” بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه ی خویش خوشبخت زندگی کند.

2- با”وقیح” جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم راتباه میسازد.

3- از”حسود” دوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود.

4- “تنهایی” را به بودن در جمعی که به ان تعلق ندارم ترجیح دهم

Advertisements

2 Comments

  1. aatishpaare said,

    amma gahi didane aadamaye ahmagh, vaghih va hasood baes mishe khodaro shokr konik
    mese didane ye filme aabgooshti ke baes mishe adam yesaati bekhandeo tajdide roohiye va ghovaa kone

    • mydreamwall said,

      mamnounam. va KAAMELAN baa nazaretoun movaafegham.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: