Nice Quotes

October 20, 2009 at 11:05 am (NICE TEXT)

1- آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود كه همه‌ی انسان‌ها برابرند (مارتین لوتر‌كینگ)

2- بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی كنی (رودی)

3- قطعاً خاك و كود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاك است و نه كود (پونگ)

4- بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فكر او (همیلتون)

5- عمر آنقدر كوتاه است كه نمی‌ارزد آدم حقیر و كوچك بماند (دیزرائیلی)

6- چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است (امرسون)

7- به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر كوچك بستگی دارد (چاردینی)

8- آنكه خود را به امور كوچك سرگرم می‌كند چه بسا كه توانای كاهای بزرگ را ندارد (لاروشفوكو)

9- اگر طالب زندگی سالم و بالندگی ‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم (اسكات پك)

10- زندگی بسیار مسحور كننده است فقط باید با عینك مناسبی به آن نگریست (دوما)

11- دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است (اسكات پك)

12- عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی (اسكات پك)

13- ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده كه خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت كنیم (اسكات پك)

14- جهان هر كس به اندازه ی وسعت فكر اوست (محمد حجازی)

15- هنر كلید فهم زندگی است (اسكار وایله)

16- تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان كسانی هستند كه بر خلاف جریان شنا می‌كنند (والترنیس)

17- اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت (خلیل جبران)

18- روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد (اسكات پك)
19- در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی (آرنت)

20- برای آنكه كاری امكان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو (یونك)

21- شب آنگاه زیباست كه نور را باور داشته باشیم (دوروستان)

22- آدمی ساخته‌ی افكار خویش است فردا همان خواهد شد كه امروز می‌اندیشیده است (مترلینگ)

23- اگر دریچه های ادراك شسته بودند،انسان همه‌ چیز را همان گونه كه هست می‌دید:بی‌انتها (بلیك)

24- برده یك ارباب دارد اما جاه ‌طلب به تعداد افرادی كه به او كمك می‌كنند (بردیر فرانسوی)

25- هیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه وقت كم و كوتاه است (فرانكلین)

26- نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلكه فقط باید سعی كنی خسته آور نباشی (هیلزهام)

27- هر قدر به طبیعت نزدیك شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌كنی (نیما یوشیج)

28- اگر زمانی دراز به اعماق نگاه كنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند (نیچه)

29- زیبائی در فرا رفتن از روزمره ‌گی‌هاست (ورنر هفته)

30- برای كسی كه شگفت ‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ ای وجود ندارد (اشنباخ)

31- تفكر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی، تفكر درباره‌ی پرسش‌هایی كه بنیاد هستی ما را دگرگون می‌كند (ادگارمون)

32- «عقلانیت باز» آن عقلانیتی است كه فراموش نمی‌كند كه «یكی» در «چند» است و «چند» در «یكی» (ادگارمون)

33- آرامش، زن دل‌انگیزی است كه در نزدیكی دانایی منزل دارد (اپیكارموس)

34- هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست (باخ‌من)

35- تنها آرامش و سكوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است (داستایوفسكی)

36- با عشق،زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق

37- علت هر شكستی،عمل كردن بدون فكر است (الكس‌مكنزی)

38- من تنها یك چیز می‌دانم و آن اینكه هیچ نمی‌دانم (سقراط)

39- دانستن كافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل كنید (ناپلئون هیل)

40- تپه‌ای وجود ندارد كه دارای سراشیبی نباشد! (ضرب‌المثل ولزی)

41- خداوند، روی خطوط كج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد (برزیلی)

42- تو ارباب سخنانی هستی كه نگفته‌ای ، ولی حرفهایی كه زده‌ای ارباب تو هستند (ضرب‌المثل تازی)

43- تا زمانیكه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی كه در این دم نهفته است غافل خواهند بود (ضرب‌المثل چینی)

44- بهتر است ثروتمند زندگی كنیم تا اینكه ثروتمند بمیریم (جانسون)

45- اگر می‌بینی كسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو كن (دیل كارنگی)

46- شیرینی یكبار پیروزی به تلخی صد بار شكست می‌ارزد (سقراط)

48- ضعیف‌الاراده كسی است كه با هر شكستی بینش او نیز عوض شود (ادگار‌ آلن‌پو)

49- به جای اینكه به تاریكی لعنت بفرستی یك شمع روشن كن (ضرب‌المثل چینی)

50- برای اینكه بزرگ باشی نخست كوچك باش (ضرب‌المثل هندی)

51- برای اینكه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو (ضرب‌المثل انگلیسی)

52- به كارهای زشت عادت مكن زیرا ترك آن دشوار است (ضرب‌المثل فارسی)

53- مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن (ضرب‌المثل هندی)

54- بزرگترین عیب برای دنیا همین بس كه بی‌وفاست(حضرت علی علیه‌السلام)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: