رابطه ی عشق و ماه تولد

November 9, 2009 at 9:15 am (Horoscope)

متولدین فروردین ماه :

به سوی من بیا

تا تو را حس كنم

و دنیا خواهد دید

داستان عشقی سوزان را

كه شعله اش در قلب من خواهى بود

به هنگام عاشقی گویی در دنیای شوالیه ها و پرنسس ها سر می كند.

قلبا عاشق است و در عشق پا بر جاست.

متولدین اردیبهشت ماه :

عشق را در چشمان من بنگر

چهره ی بر افروخته ام را ببین و عشق را حس كن

به صدای نفس های من گوش كن

و بشنو ترانه ی عشق را

عاشقی بی قرار است و كمرو ولی پر شهامت.

موسیقی بر او تاثیر فراوان دارد.

متولدین خرداد ماه :

با من به رویا بیا به رویای عشق

بیا تا بر فراز بلندترین كوه گام نهیم

بیا تا در ژرف ترین اقیانوس شنا كنیم

بیا تا به دورترین ستاره ها پر كشیم

بر عشق ما هیچ چیز ناممكن نیست

بهترین عاشق دنیاست و گفتارها و دل او پر ز رویاهای عاشقانه است.

متولدین تیر ماه :

بهشت هیچ است

در برابر گام برداشتن در كنار تو

در شبی زیبا

زیر نور ماه

دلی نازك و پر ز محبت دارد و از دل سوختن می هراسد.

متولدین مرداد ماه :

گویی خورشید گرمای خود را از دست داده است

و گل های سرخ عطری ندارند

و ستارگان دیگر نمی خوانند

آن گاه كه چشم می گشایم و می بینم

با تو نیستم

عاشق پیشه است و بی عشق زندگی نمی كند.

متولدین شهریور ماه :

شایى به نظر برسد كه عاشق نیستم

شاید به نظر برسد كه نمی توانم عاشق باشم

شایى به نظر برسى كه حتی نمی خواهم عاشق باشم

ولی نه در برابر عشقی مانند عشق من به تو

كه تا آخرین لحظه عمر آن را در قلبم نگاه خواهم داشت

عشق او شعله ای كوچك ولی جاودان است و در پی عشقی حقیقی است.

متولدین مهر ماه :

با پر شورترین گفتارهای عاشقانه

با ماجراهای عاشقانه ای كه خواهیم داشت

با فداكاری هایم در راه عشق به تو

خواهی دید كه چگونه دوستت دارم

در امور عشقی ورزیده است و زندگی اش پر ز ماجراهای عاشقانه است . . .

زن متولد مهر عشق خود را در عمل نیز به اثبات می رساند.

متولدین آبان ماه :

در التهاب شنیدن ترانه ی گام های تو هستم

كه به سوی من می آیی

و عاشقم بر انتظار آن لحظه كه تو را در كنار خود حس كنم

دوستت دارم

هیجان عشق برای او زیبا و پر جاذبه است و در عشق صادق است.

متولدین آذر ماه :

نجوایی از سوی تو

نگاهی كوتاه از تو

لبخندی شیرین بر لبان زیبایت

و من خود را غرق در عشق می یافتم

خوش بین است و راستگو. شاید نگاهی شاعرانه به عشق داشته باشد.

متولدین دی ماه :

روزها ماه ها و سال ها می گذرند

و شاید هیچ چیز عوض نشود

جز من كه بیش از پیش عاشق گشته ام

شاید در ظاهر بی احساس باشد ولی قلبی گرم و پر ز عشق دارد.

متولدین بهمن ماه :

می خواهم آزاد زندگی كنم

بسان پرندگان مهاجر

ولی قفسی ساخته از عشق تو

جایی است كه همواره رو به آن خواهم داشت

عشق خود را دیر ابراز می كنى و عاشق آزادی است. اولین عشق او قلبش را به تپش در می آورد و هرگز فراموش نخواهد شد.

متولدین اسفند ماه :

من آنی نیستم

كه بی عشق زندگی را سر كنم

آن گاه كه در رویایی عاشقانه هستم

و چشمانم را می گشایم

و عشق رویایی ام را در تو می بینم

در عشق بی نظیر است.جذاب و پر نشاط است.احساساتی و رویایی است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: