ادعا و…

January 9, 2010 at 12:21 pm (NICE TEXT, Personal Experience, poem moem)

دل خوش ازآنیم که حج میرویم
غافـل از آنیم کـه کج مـیرویــم

کعبه به دیدار خدا میرویم
او که همینجاست کجا میروی

حج بخدا جز به دل پاک نیست
شستن غم از دل غمناک نیست

دین که به تسبیح و سر وریش نیست
هرکه علی گفت که درویش نیست

صبح به صبح در پی مکر و فریب
شب همه شب گریه و امن یجیب

اون روز صبح تو آشپزخونه با افتخار بلند گفت : ببخشیدااااا…ما بچه مسلمونیم…با این ادعای به این بزرگی یادش رفته این چند وقت  چه کلمات قصاری نصار من و خانوادم کرده…

تا یادم نرفته ایشون نماز و روزه و ذکر روزانه و تسبیح و مراسم تکیه و ایناشون  اصلا” قطع نمیشه…هاها 🙂

Advertisements

2 Comments

  1. رویا said,

    امان از دست این آدم نما ها

    • mydreamwall said,

      Ei AMAAN AMAAAAAAAN…hahahahah( taraane goune bekhoun 🙂 LOL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: