عاقبت نگاه کردن به دخترها

April 25, 2010 at 12:24 pm (funny, Uncategorized)

یه روز رسید که دخترها حالشون از پسرهایی که بهشون نگاه میکردن به هم خورد.پسرها هم وقتی که این نکته رو فهمیدن با هم تصمیم گرفتن که یک هفته به هیچ دختری نگاه نکنن.روز اول دخترها عین خیالشون نبود و احساس خوبی داشتن.روز دوم با تعجب به پسرهایی که بی خیال از کنارشون رد میشدن نگاه میکردن.روز سوم میخواستن یه جوری جلب توجه کنن.روز چهارم افسرده شدن.روز پنجم گریه کردن.روز ششم بیمارستان روانی بستری شدن و روز هفتم خودکشی کردن.پسرها که از این موفقیت احساس خوبی بهشون دست داده بود روز اول جشن گرفتن.اما چون فشار زیادی بهشون در هفت روز گذشته اومده بود و به هیچ دختری نگاه نکرده بودن و داشتن خفه میشدن،وقتی دیدن دیگه هیچ دختری نمونده که بهش نگاه کنن،رفتن و اون پسر احمقی که پیشنهاد یک هفته بی نگاهی رو داده بود را آوردن و اونقدر با گوشه ی موبایل زدن تو یه جاهاییش تا مرد.باقیش رو دیگه ما فرار کردیم و ندیدیم چی شد…از اینکه داستان اینطوری تموم شد وافعا معذرت میخوام

bozorgmehr e hosseinpour

Advertisements

2 Comments

  1. وارش said,

    خخخيلي با حال بود

    • mydreamwall said,

      Mamnounam azizam…Koli khosh-haal misham mibinam be blogam sar mizani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: