Blog-e Jadid

October 7, 2011 at 5:58 pm (Uncategorized)

In link-e jadid-e Blog-am hast…Khosh-haal misham bebinametoun…
http://divaarekhiaal.blogfa.com/

Permalink Leave a Comment

داستان کوتاه “متشکرم” اثر آنتوان چخوف

May 21, 2010 at 3:14 pm (NICE TEXT, Storyُ, Uncategorized)

همين چند روز پيش، «يوليا واسيلي ‌‌‌‌اِونا » پرستار بچه‌‌‌هايم را به اتاقم دعوت كردم تا با او تسويه حساب كنم .

به او گفتم:بنشينيد«يوليا واسيلي ‌‌‌‌‌اِونا»! مي‌‌‌‌دانم كه دست و بالتان خالي است امّا رودربايستي داريد و آن را به زبان نمي‌‌‌آوريد. ببينيد، ما توافق كرديم كه ماهي سي‌‌‌روبل به شما بدهم اين طور نيست؟

چهل روبل .

نه من يادداشت كرده‌‌‌‌ام، من هميشه به پرستار بچه‌‌هايم سي روبل مي‌‌‌دهم. حالا به من توجه كنيد.

شما دو ماه براي من كار كرديد.

دو ماه و پنج روز

دقيقاً دو ماه، من يادداشت كرده‌‌‌ام. كه مي‌‌شود شصت روبل. البته بايد نُه تا يكشنبه از آن كسر كرد. همان طور كه مي‌‌‌‌‌دانيد يكشنبه‌‌‌ها مواظب «كوليا» نبوديد و براي قدم زدن بيرون مي‌‌رفتيد.

سه تعطيلي . . . «يوليا واسيلي ‌‌‌‌اونا» از خجالت سرخ شده بود و داشت با چين‌‌هاي لباسش بازي مي‌‌‌كرد ولي صدايش درنمي‌‌‌آمد.

سه تعطيلي، پس ما دوازده روبل را مي‌‌‌گذاريم كنار. «كوليا» چهار روز مريض بود آن روزها از او مراقبت نكرديد و فقط مواظب «وانيا» بوديد فقط «وانيا» و ديگر اين كه سه روز هم شما دندان درد داشتيد و همسرم به شما اجازه داد بعد از شام دور از بچه‌‌‌ها باشيد.

دوازده و هفت مي‌‌شود نوزده. تفريق كنيد. آن مرخصي‌‌‌ها ؛ آهان، چهل و يك‌ ‌روبل، درسته؟

چشم چپ «يوليا واسيلي ‌‌‌‌اِونا» قرمز و پر از اشك شده بود. چانه‌‌‌اش مي‌‌لرزيد. شروع كرد به سرفه كردن‌‌‌‌هاي عصبي. دماغش را پاك كرد و چيزي نگفت.

و بعد، نزديك سال نو شما يك فنجان و نعلبكي شكستيد. دو روبل كسر كنيد .

فنجان قديمي‌‌‌تر از اين حرف‌‌‌ها بود، ارثيه بود، امّا كاري به اين موضوع نداريم. قرار است به همه حساب‌‌‌‌ها رسيدگي كنيم.

موارد ديگر: بخاطر بي‌‌‌‌مبالاتي شما «كوليا » از يك درخت بالا رفت و كتش را پاره كرد. 10 تا كسر كنيد. همچنين بي‌‌‌‌توجهيتان

باعث شد كه كلفت خانه با كفش‌‌‌هاي «وانيا » فرار كند شما مي‌‌بايست چشم‌‌هايتان را خوب باز مي‌‌‌‌كرديد. براي اين كار مواجب خوبي مي‌‌‌گيريد.

پس پنج تا ديگر كم مي‌‌كنيم.

در دهم ژانويه 10 روبل از من گرفتيد…

« يوليا واسيلي ‌‌‌‌‌‌اِونا» نجواكنان گفت: من نگرفتم.

امّا من يادداشت كرده‌‌‌ام .

خيلي خوب شما، شايد …

از چهل ويك بيست و هفت تا برداريم، چهارده تا باقي مي‌‌‌ماند.

چشم‌‌‌هايش پر از اشك شده بود و بيني ظريف و زيبايش از عرق مي‌‌‌درخشيد. طفلك بيچاره !

من فقط مقدار كمي گرفتم .

در حالي كه صدايش مي‌‌‌لرزيد ادامه داد: من تنها سه روبل از همسرتان پول گرفتم . . . ! نه بيشتر.

ديدي حالا چطور شد؟ من اصلاً آن را از قلم انداخته بودم. سه تا از چهارده تا به كنار، مي‌‌‌كنه به عبارتي يازده تا، اين هم پول شما سه‌‌‌تا، سه‌‌‌تا، سه‌‌‌تا . . . يكي و يكي.

يازده روبل به او دادم با انگشتان لرزان آنرا گرفت و توي جيبش ريخت .

به آهستگي گفت: متشكّرم!

جا خوردم، در حالي كه سخت عصباني شده بودم شروع كردم به قدم زدن در طول و عرض اتاق.

پرسيدم: چرا گفتي متشكرم؟

به خاطر پول.

يعني تو متوجه نشدي دارم سرت كلاه مي‌‌گذارم؟ دارم پولت را مي‌‌‌خورم؟ تنها چيزي مي‌‌‌تواني بگويي اين است كه متشكّرم؟

در جاهاي ديگر همين مقدار هم ندادند.

آن‌‌ها به شما چيزي ندادند! خيلي خوب، تعجب هم ندارد. من داشتم به شما حقه مي‌‌زدم، يك حقه‌‌‌ي كثيف حالا من به شما هشتاد روبل مي‌‌‌‌دهم. همشان اين جا توي پاكت براي شما مرتب چيده شده.

ممكن است كسي اين قدر نادان باشد؟ چرا اعتراض نكرديد؟ چرا صدايتان در نيامد؟

ممكن است كسي توي دنيا اين قدر ضعيف باشد؟

لبخند تلخي به من زد كه يعني بله، ممكن است.

بخاطر بازي بي‌‌رحمانه‌‌‌اي كه با او كردم عذر خواستم و هشتاد روبلي را كه برايش خيلي غيرمنتظره بود پرداختم.

براي بار دوّم چند مرتبه مثل هميشه با ترس، گفت: متشكرم!

پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فكر كردم:

در چنين دنيايي چقدر راحت مي‌‌شود زورگو بود…

Permalink 1 Comment

راهب و …

May 21, 2010 at 3:04 pm (NICE TEXT, Storyُ, Uncategorized)

راهبی در نزدیکی معبد زندگی می کرد . در خانه روبرویش , یک رو*سپی اقامت داشت !

راهب که می دید مردان زیادی به آن خانه رفت و آمد دارند ,تصمیم گرفت با او صحبت کند . زن را سرزنش کرد : تو بسیار گناهکاری . روز وشب به خدا بی احترامی می کنی . چرا دست از این کار نمی کشی ؟ چرا کمی به زندگی بعد از مرگت فکر نمی کنی …؟!

زن به شدت از گفته های راهب شرمنده شد و از صمیم قلب به درگاه خدا دعا کرد و بخشش خواست  و همچنین از خدا خواست که راه تازه ای برای امرار معاش به او نشان بدهد.اما راه ديگري براي امرار معاش پيدا نكرد ….

بعد از یک هفته گرسنگی , دوباره به رو*سپی گری پرداخت .اما هر بار که خود را به بیگانه ای تسلیم می کرد از درگاه خدا آمرزش می خواست …

راهب که از بی تفاوتی زن نسبت به اندرز او خشمگین شده بود فکر کرد : از حالا تا روز مرگ این گناهکار , می شمرم که چند مرد وارد آن خانه شده اند !!!

و از آن روز کار دیگری نکرد جز این که زندگی آن رو*سپی را زیر نظر بگیرد , هر مردی که وارد خانه می شد , راهب ریگی بر ریگ های دیگر می گذاشت .مدتی گذشت …

راهب دوباره رو*سپی را صدا زد و گفت : این کوه سنگ را می بینی ؟ هر کدام از این سنگها نماینده یکی از گناهان کبیره ای است که انجام داده ای , آن هم بعد از هشدار من . دوباره می گویم : مراقب اعمالت باش !

زن به لرزه افتاد , فهمید گناهانش چقدر انباشته شده است . به خانه برگشت , اشک پشیمانی ریخت و دعا کرد : پروردگارا, کی رحمت تو مرا از این زندگی مشقت بار آزاد می کند ؟

خداوند دعایش را پذیرفت . همان روز , فرشته ی مرگ ظاهر شد و جان او را گرفت . فرشته به دستور خدا , از خیابان عبور کرد و جان راهب را هم گرفت و با خود برد …

روح رو*سپی , بی درنگ به بهشت رفت . اما شیاطین , روح راهب را به دوزخ بردند !

در راه , راهب دید که بر رو*سپی چه گذشته و شِکوه کرد : خدایا , این عدالت توست ؟ من که تمام زندگی ام را در فقر و اخلاص گذرانده ام , به دوزخ می روم و آن رو*سپی که فقط گناه کرده , به بهشت می رود ؟!

یکی از فرشته ها پاسخ داد : ” تصمیمات خداوند همواره عادلانه است . تو فکر می کردی که عشق خدا فقط یعنی فضولی در رفتار دیگران . هنگامی که تو قلبت را سرشار از گناه فضولی می کردی , این زن روز وشب دعا می کرد . روح او , پس از گریستن , چنان سبک می شد که توانستیم او را تا بهشت بالا ببریم . اما آن ریگ ها چنان روح تو را سنگین کرده بودند که نتوانستیم تو را بالا ببریم !!! “

از کتاب : ” پدران .. فرزندان . نوه ها “

اثر : پائولو کوئلیو

Permalink Leave a Comment

Havaaye Sobgaahi va 14

May 10, 2010 at 8:02 am (NICE TEXT, poem moem, Uncategorized)

 

1-دلنوازان

ترانه:عبدالجبارکاکایی
ملودی:محسن یگانه
تنظیم:بهروز صفاریان

حال من دست خودم نیست , دیگه آروم نمیگیرم
دلم از کسی گرفته , که میخوام براش بمیرم
باز سرنوشتو انتهای آشنایی
باز لحظه های غم انگیز جدایی
باز لحظه های ناگزیر دل بریدن
بازم آخر راه و حس تلخ نرسیدن
پای دنیای تو موندم , مث عاشقای عالم
تا منو ببخشی آخر , تا دلت بسوزه کم کم
مث آیینه روبرومه , حس با تو بودن من
دارم از دست تو میرم , عاشقی کن منو نشکن
*******************************************************
2-دلواپسی

ترانه:محسن یگانه
ملودی:محسن یگانه
تنظیم:بهروز صفاریان

نعره های بی امونم , گوش آسمونو کر کرد
مگه فریادمو نشنید , که داره دیر میشه برگرد
آی به گوشش برسونید , کسی جز من نمیتونه
کوله بار غصه هاشو روی دوشش بکشونه
این همه پیغوم و پسغوم میفرستم که بدونه
داره دلواپسی دنیامو به آتیش میکشونه
این همه راهو نمیشه با غریبه ها سفر کرد
آی به گوشش برسونید که داره دیر میشه برگرد
من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه
آی به گوشش برسونید یکی اینجا نگرونه
نمیتونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم
اون که پاره ی تنم بود چه جوری تنها بذارم
**************************************************************

3- سزامه

ترانه :محسن یگانه
ملودی: برگرفته ازقطعه یونانی
تنظیم: بهروز صفاریان

این گریه نیست این سهمم از درده سهمه من از بغض نگاه تو
خواستم بیام اما دیگه دورم ؛ از تو و قلب بی گناه تو
خیلی پشیمونم حلالم کن با عشق تو بدجوری تا کردم
خیلی واسه جبرانشون دیره این حقمه خیلی خطا کردم
سزامه …این تنهایی سزامه… که تک تک لحظه هامو تنها سر کنم
سزامه… این تنهایی سزامه… که پیش چشم تو همه ی خاطراتمونو یکجا پر پر کنم
سزامه …
************************************************************
4-اتاق سوت و کور

ترانه:محسن یگانه
ملودی:محسن یگانه
تنظیم:شهاب اکبری

منم و دل شکستم که داره میمیره اینجا
هیچکسی دور و برم نیست چقدر دلگیره اینجا
منم و سکوت تلخی که نشسته تو وجودم
با تو ام  بی خبر از من , کاش منم مثل تو بودم
اتاق سوت و کور من از تو و از خاطرات تلخ  تو سیره
اگه نباشی قلب بیچارم توی تنهایی میمیره
حرفای تکراری من که دیگه باب دلت نیست
اما جز همین دل من , دلی بی تاب دلت نیست
اونقده دلشوره دارم که نمونده شور و حالی
کاش منم مثل تو بودم میزدم به بی خیالی
****************************************************
5-عذاب دوست داشتن

ترانه:عبدالجبار کاکایی
ملودی :بهروز صفاریان
تنظبم:بهروز صفاریان

بمون ولی به خاطر غرور خسته ام برو
برو ولی به خاطر دل شکسته ام بمون
تورو نفس کشیدمو به گریه با تو  ساختم
چه دیر عاشقت شدم چه دیرتر شناختم
تو با منی و بی توام ببین چه گریه آوره
سکوت کن , سکوت کن , سکوت حرف آخره
بمون که بی تو زندگی تقاص اشتباهمه
عذاب دوست داشتن تلافی گناهمه
ببین چه سر و بی صدام ببین چه صاف و ساده ام
گلی که دوست داشته ام به دست باد داده ام
بمون ولی به خاطر غرور خسته ام برو
برو ولی به خاطر دل شکسته ام بمون
به موندن تو عاشقم , به رفتن تو مبتلا
شکسته ام ولی برو , بریده ام ولی بیا
چه عاشقانه زیستم چه بی صدا گرسیتم
چه ساده با تو هستم و چه ساده بی تو نیستم

*********************************************************
6-چشامو بستم

ترانه:محسن یگانه
ملودی:برگرفته ازقطعه یونانی
تنظیم:بهروز صفاریان

من و تو یه عمری با هم بودیم کی جدا میدیده از هم ما رو
کی میونمون فاصله انداخت کیه که حل کنه این معما رو
از اون لحظه که دل به تو بستم از این که نباشی میترسیدم
به خودم میگفتم کاشکی میمردم اما این روزا رو نمیدیم
چشامو بستم تا نبینم  قلبت سهم کی داره میشه
چشاتو وا کن تا ببنی قبلم بی تو پاره میشه
بیا تماشا کن بی تو چیزی از دلم نمیمونه
واسه تو که قلبت از سنگه دل کندن ازم چه آسونه
*************************************************************
7—غافل

ترانه:محسن یگانه
ملودی:محسن یگانه
تنظیم:شهاب اکبری

من غافل از اینکه از چشماش افتاده بودم
فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه
فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم
تا آخر عمرش منتظر من میشینه
فکر میکردم دستای سردش با دست من گرم میگیره
فکر میکردم اگه نباشم تو نبودنم میمیره
فکر میکردم…
فکر میکردم دستی که تو دستمه تا همیشه تا ابد مال منه
فکر میکردم چشم بی گناه اون عین بوی سایه دنبال منه
کاش میشد خودش رو میذاشت جای من
مثل من دل میسوزوند برای من
کاش میدونست که دلم تنگ میشه
بغض من توی گلو سنگ میشه
***********************************************************
8- بعد رفتنت

ترانه:محسن یگانه
ملودی:محسن یگانه
تنظیم :بهروز صفاریان

 

بعد رفتنت عزیزم بس که تنهایی کشیدم
قامتم خمیده از بس, عشقتو به دوش کشیدم
تو غم بی همزبونی هی میکشتم لحظه هامو
روی برگه های شعرم خالی کردم عقده هامو
خاطرت جمع هرجا باشی توی غربت یه کسی هست
خاطراتت زندگیشه اون غریبه خاطرت هست
اون که تو هفت آسمونش یه ستاره هم نداره
اون دلم که دلخوشیشه , گل من کسی رو داره
مثل دیگرون نبودم سر راهتو نبستم
میدونستم نمیایی چشم به جاده ها نشستم
خاطرت جمع تو دل من , تو حسابت پاک پاکه
این خطای دل من بود , اون که افتاده به خاکت
تو روزایی که نبودی نمیدونی چی کشیدم
صبح تا شب زخم زبون از هر غریبه ای شنیدم
گل من سرت سلامت تو که خوش باشی غمم نیست
این همیشه آرزومه پس دلیل ماتمم نیست
دیگه از گریه گذشته به جنون کشیده کارم
تو که خوشبختی عزیزم , دیگه غصه ای ندارم
*************************************************
9- اقرار

ترانه: فوژان برقیان
ملودی:امیر قنادی
تنظیم:ارش قنادی

نمیترسم که بگم , آره عاشق تو ام
دارم اقرار  میکنم نه فقط تو به خودم
تازه چند روزیه که تو خیال من میای
بذار منخواب ببینم که تو هم منو میخوای
به دلم افتاده تعبیر خواب من میشی
یکی از همین روزا پامو به روبات میکشی
به دلم افتاده به داد دستام میرسی
واسه گذشتن از هرچی که دارم تو بسی
یکی دو روزه گریه بهونه ی چشامه
تورو خواستن و نداشتن یه عذابه که باهامه
توی  این شبای بی تو نگاتو کم میارم
حدس بزن از اینترانه که چه حسی به تو دارم
*******************************************************
10-کوه

ترانه:مونا برزوئی
ملودی:مهدی یراحی
تنظیم:مهدی یراحی

من این پایین نشستم سرد و بی روح
تو داری میرسی به قله ی کوه
داری هرلحظه از من دور میشی
داری دل میکنی مجبور میشی
تا مه راهو نپوشونده نگام کن
اگه رو قله سردت شد صدام کن
یه رنگ مرده از رنگین کمونم
من این پایین نمیتونم بمونم
خودم گفتم که تلخه روزگارت
منو بیرون بریز از کوله بارت
دلم میمرد و راه بغض و سد کرد
به خاطر خودت دستاتو رد کرد
برو بالاتر از اینی که هستی
تو بغض هردوتامونو شکستی
با چشم تر اگه تو مه بشینی
کسی شاید شبیه من ببینی
منم اون که تورو داده به مهتاب
کسی که روتو میپوشونه تو خواب
کسی که واسه دنیای تو کم نیست
میخوام یادم نره دست خودم نیست
*************************************************

11- مرگ برگ

ترانه:رضا صادقی
ملودی:رضا صادقی
تنظیم:شهاب اکبری

از نبودنت میترسم وقتی تونگام نشستی
آخه تو شدی تمام رگ و پوست و هرچی هستی
آخه حس رفتن تو به من حس مرگو میده
تو برو غمت نباشه آخه مرگه یه برگو کی دیده
به جون هرچی ستارس میخوامت هرلحظه هربار
اما تو هستی و نیستی اینه راه رسم اجبار
بی تو زندگیم چه سرده قصه هام قصه ی درده
تک درخته سبزه عشقم بی تو بی روحه و زرده
نیستی ببینی غرور سردمو شکسته غصه
خلوت دردمو  نیستی ببینی بی تب و تابمو
نیستی ببینی سنگ صبورمو
رفتی وتنها , چه سوت و کورمو
نیستی ببینی از خودمم دورم
شیطنت های نگاهت وقتی میشه آیینه ی دق
بگو کی رسید به داده دل بی قرار عاشق
هرکی و هرکسی هستی رفتی تو عمق وجودم
دارم از عشقت میسوزم کاشکی عاشقت نبودم
***********************************************
12-تنها نرو(ریمیکس)

ترانه:روزبه بمانی
ملودی:مهدی راحی
تنظیم:بهروز صفاریان

تنها نرو این راه رفتن نیست
دنیای تو چیزی به جز من نیست
از خودت چیزی نمیدونی
تنها نرو تنها نمیتونی
من حال این روزاتو میدونم
چیزی نگو چشماتو میخونم
اینجا که تا وقتی نفس داره
چشماشو از تو برنمیداره
میری که با فکر تو تنهاشم
میری که همدرد خودم باشم
تو آخر راهو نمیدونی
تنها نرو تنها نمیتونی
دستامو با احساس تو بستم
من بی نایت با تو همدستم
تاجاده میره سمت بیراهه
گم کن منو این آخرین راهه

13- انتظار

ترانه:روزبه بمانی
ملودی:محمدرضاچراغعلی
تنظیم:محمد رضا چراغعلی

بی تو بی هم قطار میمیرم
من از این انتظار میمیرم
منو از روز رفتنت کشتی
برنگردی دوبار میمیرم
همه ی سال بی تو یک روزه
من به روزای هفته بدبینم
حالم از بعد رفتنت خوش نیست
همه روزهارو جمعه میبینم
مث پروانه ای که تو پیله ست
دلم از این همه قفس خونه
جز تو که روزگارمو دیدی
دیگه کی حال ما رو میدونه
من …من دارم از تب تو میسوزم
دل دریا رو آب کن برگرد
زندگی انتظارته هرروز
زندگیمو رها کن از این درد

 

PS: in post ro neveshtam ke yaadambemoune in rouz-haa tou in havaaye sobh mogheye piaaderavi-e har rouz CHEGHADR behem chasbide…harchand man Kard-haaye ALi Lohrasbi ro VAAGHAN doust daaram

Permalink 2 Comments

Bahaaro Aadam Shekamou-haa

May 10, 2010 at 4:45 am (Daily life, funny, Iran, Personal Experience, Uncategorized)

In rouz-haa in derakh-haaye TOUT ham mozalian baraaye khodeshoun…bekhosous vaghti bebini chandtaa az hamkaar-haaye rish sefidet beheshoun AAVIZOUN hastan taa chantaa tout bekanan…ounam che tour-haaye behdaashti :)) HEHE

Permalink Leave a Comment

How to train your Dragon

April 30, 2010 at 4:42 pm (film, Uncategorized)

Momkene Daastaan be Noi tekraari baashe VALI …KHOSH-HAALAM in kaare DREAM WORKS khaabe jome asr ro  HESAABI az cheshaam paround…

Permalink Leave a Comment

عاقبت نگاه کردن به دخترها

April 25, 2010 at 12:24 pm (funny, Uncategorized)

یه روز رسید که دخترها حالشون از پسرهایی که بهشون نگاه میکردن به هم خورد.پسرها هم وقتی که این نکته رو فهمیدن با هم تصمیم گرفتن که یک هفته به هیچ دختری نگاه نکنن.روز اول دخترها عین خیالشون نبود و احساس خوبی داشتن.روز دوم با تعجب به پسرهایی که بی خیال از کنارشون رد میشدن نگاه میکردن.روز سوم میخواستن یه جوری جلب توجه کنن.روز چهارم افسرده شدن.روز پنجم گریه کردن.روز ششم بیمارستان روانی بستری شدن و روز هفتم خودکشی کردن.پسرها که از این موفقیت احساس خوبی بهشون دست داده بود روز اول جشن گرفتن.اما چون فشار زیادی بهشون در هفت روز گذشته اومده بود و به هیچ دختری نگاه نکرده بودن و داشتن خفه میشدن،وقتی دیدن دیگه هیچ دختری نمونده که بهش نگاه کنن،رفتن و اون پسر احمقی که پیشنهاد یک هفته بی نگاهی رو داده بود را آوردن و اونقدر با گوشه ی موبایل زدن تو یه جاهاییش تا مرد.باقیش رو دیگه ما فرار کردیم و ندیدیم چی شد…از اینکه داستان اینطوری تموم شد وافعا معذرت میخوام

bozorgmehr e hosseinpour

Permalink 2 Comments

آرزوهایی از ویکتور هوگو

April 25, 2010 at 10:55 am (NICE TEXT, Uncategorized)

اول از همه برایت آرزومندم كه عاشق شوی،

و اگر هستی، كسی هم به تو عشق بورزد،

و اگر اینگونه نیست، تنهائیت كوتاه باشد،

و پس از تنهائیت، نفرت از كسی نیابی.

آرزومندم كه اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد،

بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی كنی.

برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی،

از جمله دوستان بد و ناپایدار،

برخی نادوست، و برخی دوستدار

كه دست كم یكی در میانشان

بی تردید مورد اعتمادت باشد.

و چون زندگی بدین گونه است،

برایت آرزومندم كه دشمن نیز داشته باشی،

نه كم و نه زیاد، درست به اندازه،

تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد،

كه دست كم یكی از آنها اعتراضش به حق باشد،

تا كه زیاده به خودت غرّه نشوی.

و نیز آرزومندم مفیدِ فایده باشی

نه خیلی غیرضروری،

تا در لحظات سخت

وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است

همین مفید بودن كافی باشد تا تو را سرِ پا نگهدارد.

همچنین، برایت آرزومندم صبور باشی

نه با كسانی كه اشتباهات كوچك میكنند

چون این كارِ ساده ای است،

بلكه با كسانی كه اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میكنند

و با كاربردِ درست صبوری ات برای دیگران نمونه شوی.

و امیدوام اگر جوان كه هستی

خیلی به تعجیل، رسیده نشوی

و اگر رسیده ای، به جوان نمائی اصرار نورزی

و اگر پیری، تسلیم ناامیدی نشوی

چرا كه هر سنّی خوشی و ناخوشی خودش را دارد

و لازم است بگذاریم در ما جریان یابند.

امیدوارم حیوانی را نوازش كنی

به پرنده ای دانه بدهی، و به آواز یك سَهره گوش كنی

وقتی كه آوای سحرگاهیش را سر می دهد.

چرا كه به این طریق

احساس زیبائی خواهی یافت، به رایگان.

امیدوارم كه دانه ای هم بر خاك بفشانی

هرچند خُرد بوده باشد

و با روئیدنش همراه شوی

تا دریابی چقدر زندگی در یك درخت وجود دارد..

بعلاوه، آرزومندم پول داشته باشی

زیرا در عمل به آن نیازمندی

و برای اینكه سالی یك بار

پولت را جلو رویت بگذاری و بگوئی: این مالِ من است.

فقط برای اینكه روشن كنی كدامتان اربابِ دیگری است!

و در پایان، اگر مرد باشی، آرزومندم زن خوبی داشته باشی

و اگر زنی، شوهر خوبی داشته باشی

كه اگر فردا خسته باشید، یا پس فردا شادمان

باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیاغازید.

اگر همه ی اینها كه گفتم فراهم شد

دیگر چیزی ندارم برایت آرزو كنم.

Permalink 4 Comments

ُParandeye bi baal…

November 30, 2009 at 10:29 am (Uncategorized)

Khodaa hich kaso MOHTAAJ nakone…ounam MOHTAAJE in mardomi ke sobhe avale vaght BODO BODO miran be kaar haashoun beresan …

Maajeraa male sobhe emrouze…

Tebghe mamoul masire khoune taa edaare ro piaade dar haali ke headphone tou goushame va aahang goush midam ro miraftam…BISHTARE mavaaghe aaroum va MAMOULI migzare va tanhaa tanavoli ke momkene tou in masire har rouze pish biaad didane parande-haa yaa gorbe-haa o moush-haai hasten ke GAAH GODAARI mibini…vagarnaa kouche, masir, maghaaze-haa, derakht-haa va GAAHI hataa mardomi ke AZBAS mibinishoun mishan GHARIBE –haaye AASHNAA…va taaze koli ham ZOGH mikoni ke CHE JAALEB in aaghaahe yaa khaanoumaro dirouz ham didam…

Mahve aahang boudamo pichidam tou koucheye nazdike daftar …sare pich didam ye khaanoume MOSENI dame dare va dare baa eshaare be yeki ounvare kouche mige BIAA…BIAA ( az oun khanoum haaie baanamako rize mize o KHEILI sefid ke man beheshoun migam PONCHIK…enghadr rize mize ke ehsaas mikardam vasate oun rousarie KOLOFTE ghahvei ke saresh boud va oun GEREYE nesbatan bozorg baayad begardam taa sourate zarifesh ro toush peidaa konam)rou FOUZOULI bargashtam bebinam be ki eshaare mikone…didam ye khaanoum-e KHEILI jedi va MOHAM dare miaad ounvare kouche…HESE souratesh behem fahmound ke gharibast…negaahamo bargardoundam didam oun khaanoume mosen be har ki rad mishe eshaare mikone va labaash takoun mikhore…

raftam jelo migam :” MAADARAM chizi mikhaai?”

tou dastesh ye chizi boudo hei mizad be dastam …dastesho negaah kardam didam ye 200tomani-e loule shodast

bad goft:” ye noun mikhari braam”.

goftam:” hatman maadaram ,shomaa boro tou man migiram biaam pishetchoun…

masiramo kaj kardam …khaanoume JEDIE jelomo gerefte mige HAALAA CHI MIGOFT…kheili jeloye khodam ro gereftam baa mosht nakoubam tou chounash…faghat bargashtam behesh goftamye noun mikhaast hamin…OMIDVAARAM khodesh khejaalat keshide baashe…

khodaaro shokr ham nounvaai sangaki nazid boud ham man KOLI vaght daashta taa beresam edaare..va in khoshhaalim bishtar shod vaghti didam safe yedouneiaa VAAGHAN khalvate…az lotfe jeloyiaa koli istaadam taa yenouno kasi az dastam naghaape …

tond tond residam dame dar o didam dar baaze…RAASTESH yekami tarsidam- ke hamash ham taghsire in film haaye TARSNAAKI hast ke mibinam…dare saakhtemoun ham mesle dare hayaat baaz boud…dare voroudi be raah pele baaz mishod…az oun model khoune ghadimiaa ke dare voroudishshishei boud…saayeye oun khaanoum ro didam o baa ehsaare behtari raftam tou…

dige mano baghal kar…baa cheshmaaye nime khishesh koli baraam doaa kard…oun vasataa ke man koli ehsaasi shode boudam va say mikardam geryamo bokhoram behem goft NIM sa’ate ounjaa istaade boude va be harki ELTEMAAS mikarde HICH kas mahalesh nemizaare…dige pishounish ro bousidamo shomaare o esmesh ro gereftam ke behesh zang bezanam age kaari daasht behem bege…rou mohkam kaari mobile khodam ro ham behesh daadam…

dige chetori residam daftar nemidounam…faghat yaadame taa modathaa hegh hegh mikardam o vasate khiaaboun ZAAR mizadam…dige mohem naboud mardom mano intori mibinan…yekam ke haalam behtar shod yaade shere “zemestaan”-e AKHAVAAN SAALES oftaadam

Salaamat raa nemikhaahand paasokh goft, Sarhaa dar garibaan ast( tahe postam sheresh ro mizaaram)

raasti az shaanse oun khaanoum emrouz roje labam yekam toush akril daasht va vaghti miaamadam biroun didam pishounish bargh mizane 🙂

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گریبان است
كسی سر بر نیارد كرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید ، نتواند
كه ره تاریك و لغزان است
وگر دست محبت سوی كسی یازی
به اكراه آورد دست از بغل بیرون
كه سرما سخت سوزان است
نفس ، كز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریك
چو دیدار ایستد در پیش چشمانت
نفس كاین است ، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیك ؟
مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چركین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است … آی
دمت گرم و سرت خوش باد
سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای

منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم
منم من، سنگ تیپاخورده ی رنجور
منم ، دشنام پس آفرینش ، نغمه ی ناجور
نه از رومم ، نه از زنگم ، همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در، بگشای ، دلتنگم
حریفا ! میزبانا ! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد

تگرگی نیست، مرگی نیست
صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است

من امشب آمدستم وام بگزارم
حسابت را كنار جام بگذارم
چه می گویی كه بیگه شد ، سحر شد ، بامداد آمد ؟
فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست

حریفا ! گوش سرما برده است این ، یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان ، مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ، پنهان است
حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یكسان است

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دستها پنهان
نفسها ابر ، دلها خسته و غمگین
درختان اسكلتهای بلور آجین
زمین دلمرده ، سقف آسمان كوتاه
غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است

Permalink Leave a Comment

Microsoft’s Calculator failed

October 17, 2009 at 12:39 pm (microsoft, Personal Experience, Storyُ, Uncategorized)

calculator

Microsoft’s Calculator failed:

2704/50 = 54.08 Works Fine
2704/51 = 53.01960784 Works Fine
2704/52 = Doesn’t Work

2704/53 = 51.01886792 Works Fine
2704/54 = 50.07407407 Works Fine

Try it …

Permalink Leave a Comment

What is the longest word you can type using only the top (letter) row of the keyboard?

October 11, 2009 at 10:18 am (Uncategorized)

keyboard

Best Answer – Chosen by Asker

Teetertotter if you don’t use a hyphenate but if you do then… official words…

perpetuity, proprietor, typewriter, requietory, repertoire

And ummm is Prototypewriter even a real word? lol

ps:
sorry guys if we were playing scrabble , you would have to take prototypewriter of the board. wikipedia states this is not a word. as far as teeter- totter it is spelled with a hifen so by mere default the winner is rupturewort(a herb) at 11 letters.
but Me myself…still confused 🙂 HEHE

Permalink Leave a Comment

دراکولاااااااااااااااا

June 2, 2009 at 4:41 am (Uncategorized)

0eb78d88d8085088cd334dedb07ebbe7

Tarkibe zibaaye in rang-haa va matlabi ke tou rouz-naameye jaam-e-jam khoundam baa’es shod ye search-i tou internet bokonam ke baraam jaaleb boud…manba’e wikipedia-ye oun az hame jaame tar boud…

دراکولا نامی است که در چندین سال اخیر در گیلان و مازندران به يك نوع حشرهٔ سمی از خانوادهٔ سوسک‌ها داده شده است. این حشره در مناطق گرم و مرطوب سراسر جهان پراکندگی دارد و نام علمی آن Paederus است.در مازندران ، به این حشره بند گفته می شود و به درماتیت حاصل از آن “بند زدن ” می گویند .

شكل ظاهری دراكولا باريك و كشيده است كه آن را قادر به پرواز و حرکت سريع می‌سازد. جثه‌اش كمی بزرگ‌تر از مورچه‌های قرمز است و به دليل سم موجود در بدن این حشره بنام پدرین (pederin)، حتی پرندگان نيز از خوردن آن خودداری می‌كنند. این حشره نیش نمی‌زند بلکه در صورت له شدن ، مایعات بدنی آن ( همولنف ) باعث ایجاد واکنش پوستی می شوند . دراکولا در آغاز صبح و نزديك غروب تمايل بيشتری به آسيب رساندن به طعمه‌های خود دارد. اين حشرات از نور آفتاب گريزان هستند و به نورهای مصنوعی مانند فلورسنت تمایل دارند. این حشره در گویش محلی به بَن(بند) شهرت دارد. در محلی که سم این حشره روی آن ریخته می‌شود، زخمهای دردناکی ایجاد می‌شود که در صورت برخورد ترشحات زخم با قسمت‌های دیکر بدن، آن نواحی هم زخم خواهند شد. بیشتر نواحی‌ای از بدن که پوست حساسی دارند و بیشتر بدون پوشش لباس هستند، مثل گردن، در معرض سم این حشره‌اند. غالبا پوست نقاطی از بدن که کلفت تر است ، مثل کف دست و کف پا , دچار ضایعه حاصل از این حشره نمی گردد.

گونه هایی از این حشره که در آفریقا ایجاد بیماری حشره نایروبی (Nairobi fly)را می کنند ، گونه های P. crebinpunctatis و P. sabaeus هستند ، در صورتی که گونه ایجاد کننده بیماری در ایران بیشتر Paederus fuscipes است [۱] [۲] سم این حشره از دیرباز از جمله در چین مصرف دارویی داشته است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7_(%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87)

Permalink Leave a Comment