Vali Baaz Ham Baa Marefat Hastan…

April 8, 2011 at 5:40 pm (Daily life, Personal Experience)

1. DIDAAR:
• Baghalet mikonan o souratet ro mibousan
• Boghze 1 saaniei mishnavi…o bad…
• ASLAN engaar na engaar ke 4 saale hamdigaro nadidin…
VALI BAAZ HAM BAA MAREFAT HASTAN

2. TELEPHONE:
• Salaam o ahvaal porsi mikonan
• Baa bi hoselegi mokaalemaro edaame midan
• KOLI az aadam-haaye jaded migan…dar eine inke ASLAN meil nadaaran dar moredesh fekr konan…
• KOLI khamyaaze vasate jomle-haa mikeshan o …
• ASLAN engaar na engaar ke 1 maah o andist baa ham harf nazadan o koli chiz-haa o monaasebat- haaro miss kardan…
VALI BAAZ HAM BAA MAREFAT HASTAN

3. SMS:
• ASLAN engaar na engaar ke vojoud daari …
VALI BAAZ HAM BAA MAREFAT HASTAN

4. Va BAAZ HAM Inaaro neveshtam ke yaadam bemoune
• Che sakhte shenaakhte atraafiaan…va cheghadr AADAM BOZORG-haa mitounan NAA
boudaneshoun ro saabet konan…che NAA-Mardi baashe che NAA-Zani…
VALI BAAZ HAM BAA MAREFAT HASTAN…

Permalink Leave a Comment